Go to main content

Podręcznik CMS

Poniższy podręcznik dotyczy aktualnej wersji zaplecza do edycji stron.Można go pobrać również w formie pliku PDF klikając tutaj.

CMS - Logowanie

CMS będący zapleczem Twojej strony internetowej umożliwia edycję i jest zwykle dostępny po wpisaniu /boldcms/ po adresie Twojej witryny w przeglądarce internetowej.
Login i hasło są wysyłane zwykle, gdy prototypowa wersja Twojej witryny jest dla Ciebie gotowa.

STRONY

Strony to najważniejsza sekcja CMS. Zawiera listę wszystkich stron w witrynie w strukturze drzewa. Strony, które są dołączone do strony lub pod nią, są „zagnieżdżane” - przesuwane w prawo.
Tutaj możesz zmienić kolejność stron, używając strzałek w górę i w dół obok tytułu strony.
Można edytować dowolną stronę, po prostu klikając jej nazwę lub dodać stronę za pomocą przycisku Dodaj w prawym górnym rogu.
Nie ma ograniczeń co do liczby stron.
Strona ta zawiera prostą statystykę sumarycznej ilości odsłon w czasie, a na liście podstron również ilość odsłon danej podstrony w całym okresie ostatnich 60 dni. Ma to na celu ułatwienie wychwycenia skuteczniejszych stron, stron mało popularnych, których można się pozbyć lub je dopracować.

CMS - Tworzenie i edycja podstron
CMS - Dodawanie podstrony

DODAWANIE STRONY

Dodając stronę musisz podać jej tytuł. Po zapisaniu tej strony zostanie utworzony przyjazny URL strony (adres). Jeśli będzie to strona „O nas”, jej adres to twoja_domena.com/o-nas, chociaż możesz wprowadzić ten adres ręcznie. Musisz pamiętać, że powinny być pisane małymi literami, bez spacji i znaków specjalnych - można używać - (łącznika) zamiast spacji.
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia priorytetu strony - im wyższy numer tym wyższa pozycja - numer ten jest generowany automatycznie i można go łatwo zmienić za pomocą strzałek na liście stron.

META Tytuł, jeśli zostanie podany, będzie tytułem widocznym w wynikach wyszukiwania Google i zastąpi rzeczywisty tytuł strony. Powinien zawierać ważne słowa kluczowe, których będziesz używać podczas tworzenia zawartości tej strony.

Opis META to opis widoczny w wynikach wyszukiwania Google. Słowa kluczowe są obecnie zwykle ignorowane, więc wypełnianie ich nie jest konieczne.

Obraz tła przycisku oprócz wyświetlania na liście stron (jeśli strona ma podstrony, ich lista jest wyświetlana na stronie) jest również używany podczas publikowania strony na Facebooku (używany podczas generowania miniatury).

Po dodaniu strony tworzony jest nowy pusty element tekstowy, dzięki czemu możesz łatwo rozpocząć tworzenie treści tekstowej na nowej stronie, ale nie musisz go używać.

EDYCJA STRONY

Podczas edycji strony masz możliwość dodawania do niej elementów, zmiany ich kolejności lub usuwania. Usunięcie elementu za pomocą X obok elementu usuwa go tylko z tej konkretnej strony - może być nadal używany na innych stronach. Aby go całkowicie usunąć, musisz kliknąć nazwę elementu, aby go edytować i użyć czerwonego przycisku USUŃ w prawym górnym rogu.

Możesz edytować dowolny element, klikając jego nazwę lub klikając +, aby dodać nowy element.

Strony można między sobą powiązać przez co na każdej z powiązanych strona na dole wyświetli się kafelek/link do tej drugiej. Ma to dobry wpływ na SEO, ale też pozwala wygodnie łączyć treści o podobnej tematyce.

CMS - Edycja strony
CMS - Budowanie stron z modułów

DODANIE ELEMENTU DO STRONY

Istnieje kilka rodzajów elementów. Używając + otrzymujesz okno, w którym możesz wybrać istniejące lub utworzyć dowolne z nich.

DODAWANIE ISTNIEJĄCEGO ELEMENTU

Możesz ponownie wykorzystać elementy na wielu stronach za pomocą opcji Wybierz - kiedy edytujesz element, będzie on edytowany na wszystkich stronach wykorzystujących ten element.

CMS - Ponowne wykorzystywanie elementów
CMS - Tworzenie modułów tekstowych

TEKST

Moduł tekstowy umożliwia tworzenie atrakcyjnych stron, na których można ładnie łączyć tekst i obrazy w 1-5 kolumnowych wierszach tekstu. Każdy może być tekstem, obrazem, kombinacją obu lub formularzem kontaktowym.

Możesz wyłączyć wszystkie kolumny i po prostu użyć części wstępnej jako zwykłego pola tekstowego na całą szerokość strony. Aby włączyć kolumny, kliknij numer kolumny. Każda kolumna ma nagłówek (automatycznie oznaczony jako h1 - dobre dla SEO), link (wewnętrzny, taki jak o-nas lub zewnętrzny zaczynający się od https: //), tekst linku (na przykład Kliknij, aby dowiedzieć się więcej) i tekst treści wyświetlany pod nagłówkiem.
Pole obrazu umożliwia załadowanie obrazu (w formacie jpg, svg lub png), który wypełni część obszaru obrazu (może przyciąć obraz) lub będzie w nim zawarty (może pozostawić marginesy po bokach). Jeżeli wrzucane są obrazy, pamiętaj o dodaniu opisu tekstowego obrazka poniżej - ma to znaczenie dla pozycjonowania strony w Google i może zawierać trafne słowa kluczowe.

Obraz tła umożliwia załadowanie tła całego elementu tekstowego (pamiętaj, że tekst powinien być na nim czytelny po wprowadzeniu). Podobnie jak w przypadku kolumn, obraz tła można ustawić tak, aby wypełniał obszar lub był w nim zawarty. Pozycja tła określa początek obrazu - która krawędź lub róg powinien być ustalony (inne kierunki mogą być przycięte w zaznaczeniu wypełnienia obrazu. Możesz ustawić szerokość tła w %.
Kolor tła - tutaj możesz wybrać lub wkleić kolor - jeśli automatycznie obliczona wartość zaciemnienia wybranego koloru jest mniejsza niż 50%, element automatycznie będzie miał biały tekst, dzięki czemu tekst pozostanie czytelny.

Po dodaniu elementu tekstowego, podczas jego edycji masz również możliwość przypisania formularza do dowolnej aktywnej kolumny. Stamtąd możesz również utworzyć formularz. Sekcja formularzy została szczegółowo opisana dalej.

WIDEO

Nazwa modułu jest na Twój własny użytek, by móc go łatwiej znaleźć na liście.
Plik wideo należy przesłać w formacie mp4. Istnieje możliwość przesłania osobnej wersji filmu na urządzenia mobilne, więc na ekranie mobilnym w orientacji pionowej można mieć mniejszy (szybszy do załadowania) film i lepiej wypełniać ekran.

Plik miniatury to element zastępczy dla wideo przed jego automatycznym odtworzeniem lub przed kliknięciem przycisku Odtwórz. Plik wideo nie powinien przekraczać ~ 10-15 MB na komputerze i kilka MB na telefonie komórkowym. Zwykle jest używany do szybkich i skutecznych klipów filmowych, które mogą być automatycznie odtwarzane w pętli podczas ładowania strony.

Jeśli potrzebujesz dłuższych treści, najlepiej wgrać je na YouTube lub Vimeo, a następnie osadzić na elemencie / module tekstowym za pomocą edytora tekstu CMS (Narzędzia> Kod źródłowy i wklej tam kod dostarczony przez YouTube lub Vimeo). Pamiętaj, aby odpowiednio wypełnić tytuł, opis i tagi wideo na YouTube - sama w sobie jest to potężna wyszukiwarka, a przesłane tam filmy mogą same generować ruch organiczny na Twojej stronie.

CMS - Dodawanie materiałów wideo
CMS - Dodawanie galerii

GALERIA

Nagłówek jest wyświetlany nad miniaturami galerii - nie trzeba go dodawać. Użyj nazwy modułu, aby łatwiej znaleźć galerię na liście galerii.
Można wprowadzić dodatkowy tekst, który zostanie wyświetlony pod nagłówkiem.

Po utworzeniu Galerii możesz dodawać do niej obrazy i za pomocą strzałek zmieniać ich kolejność. Każdy obraz w galerii powinien mieć podany opis obrazu (SEO) i może mieć podany adres URL / link, więc zamiast możliwości powiększenia obrazu po kliknięciu na miniaturę, będzie to link do innej strony. To może być przydatne na przykład na stronie z logo partnerów z linkami do ich witryn.

Możesz edytować obraz i przypisać go do innej galerii bez konieczności ponownego przesyłania.

PLIKI

Podobnie jak w Galerii element File najpierw tworzy grupę plików, która jest dodawana do strony jako lista.

Po utworzeniu można przesłać do niego wiele plików. Nazwa modułu odpowiada Twoim potrzebom organizacyjnym, a nagłówek, jeśli zostanie podany, zostanie wyświetlony nad listą plików.

CMS - Dodawanie plików do pobrania
CMS - Dodawanie ilustracji

ILUSTRACJE

Gdy potrzebujesz dużego obrazu / ilustracji o pełnej szerokości, ten element Ci na to pozwoli. Posiada dodatkowe pole o nazwie Opis (oprócz opisu obrazu (alt)), które powinno opisywać obraz z odpowiednimi słowami kluczowymi).

Opis jest widoczny na stronie nad obrazem lub pod nim (w zależności od projektu strony).

KARUZELA

Karuzele działają podobnie do Galerii - najpierw tworzysz grupę, a następnie dodajesz pojedyncze obrazy, które utworzą karuzelę, która jest rodzajem slidera, w którym kilka obrazów zmienia się w jednym rzędzie.

Zwykle używa się tego by przedstawić partnerów lub producentów w animowany sposób.

CMS - Dodawanie karuzeli obrazów
CMS - Dodawanie slidera

SLIDER

Podobnie jak Galeria lub Karuzela to grupa obrazów / slajdów. Różnica polega na tym, że wszystkie obrazy w jednym sliderze muszą mieć tę samą szerokość / wysokość w pikselach, w przeciwnym razie gdy slajdy zmienią zawartość poniżej, przesunie się w górę lub w dół.

Dodatkową funkcją jest nagłówek i tekst na slajdzie, który pozwala na dodanie zawartości na slajdzie - w ten sposób (jako tekst - nie jako część obrazu) jest to lepsze dla SEO.

FORMULARZE

W CMS jest kilka funkcji, które są rzadziej używane - są ukryte w sekcji Ustawienia (ikona koła zębatego).
Formularze można dodawać do dowolnej kolumny dowolnego modułu tekstowego. Jeśli formularz jest przypisany, nadpisuje zawartość tej kolumny.
Wprowadzenie to tekst na górze formularza - możesz tutaj użyć prostej składni html, aby na przykład umieścić link do Polityki prywatności, który wygląda następująco:
<a href="privacy-policy"> Polityka prywatności </a>


Dotyczy to klauzuli RODO, która generalnie powinna określać, co dokładnie stanie się z danymi wprowadzanymi przez użytkownika w formularzu.
Możesz bardzo łatwo dodać niektóre pola - po prostu zaznacz Zapytaj o telefon, e-mail, potwierdzenie e-mail, aby dodać te pola. Jest włączanie / wyłączanie Captcha - sugerujemy dodanie captcha tylko wtedy, gdy przez formularz przechodzi zbyt dużo SPAMU.

Ważne jest podanie adresu e-mail, na który formularz zostanie wysłany bez błędów.
Jeśli prowadzisz zaawansowane kampanie remarketingowe, aby mierzyć skuteczność swoich reklam, możesz zostać poproszony o umieszczenie kodu remarketingowego po użyciu formularza - w tym miejscu go wklejasz.

Sam formularz można zbudować z pól typu: małe pole tekstowe, duże pole tekstowe, pole wyboru lub wybór daty.

Zaleca się przetestowanie formularza wysyłania podczas tworzenia, aby upewnić się, że wszystko działa dobrze.

Zawsze warto ograniczać formularze do minimum pytań by nie zniechęcić do wypełniania.

CMS - Budowanie formularzy kontaktowych i dodawanie ich do stron
CMS - Ustawienia

USTAWIENIA

Tutaj możesz łatwo edytować stopkę strony, a także w razie potrzeby dodać kod do nagłówka. W razie potrzeby możesz również wybrać język CMS i witryny. Podczas gdy kompletny CMS jest tłumaczony, na stronie odwiedzanej przed użytkowników, tłumaczone są tylko elementy, które nie są edytowane przez CMS.

Możesz włączyć lub wyłączyć niektóre opcje, takie jak pasek postępu ładowania strony, który pokazuje mały pasek u góry strony, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Możesz także włączyć lub wyłączyć "lepkie" menu - gdy użytkownik przewinie w dół, menu pozostaje na górze przeglądarki, dzięki czemu jest dostępne przez cały czas.

Możesz tutaj ustawić kod Google Analytics - jeśli zostanie podany, będzie śledził każdą wizytę na stronie. Każda witryna jest zwykle wstępnie skonfigurowana z kontem Analytics - jeśli o to poprosisz, przeniesiemy na Ciebie własność profilu. Adres e-mail, telefon, adresy URL Facebooka i Instagrama służą do konfiguracji kontaktu i linków do mediów społecznościowych.

BIBLIOTEKA PLIKÓW

Biblioteka plików może być używana, gdy chcesz załadować pliki, które nie są koniecznie widoczne w Twojej witrynie (do tego masz elementy File).

Możesz tutaj przesłać pliki i skopiować ich ścieżki, a następnie połączyć dowolny tekst z plikiem.

Możesz go również używać w e-mailach lub gdziekolwiek indziej.

CMS - Biblioteka plików

W przypadku problemów

Wprowadzane przeze mnie zmiany nie są widoczne na mojej stronie

CMS ma specjalny kod, który próbuje zmusić Twoją przeglądarkę do nieużywania pamięci podręcznej (starych plików strony), aby zmiany, które widzisz, były natychmiast aktualizowane.

Na samej stronie (frontend) zawartość może być buforowana - szczególnie jeśli używasz przeglądarki Google Chrome. W większości przeglądarek, aby wymusić odświeżenie strony, możesz użyć trzech sztuczek:

  • Przytrzymaj Ctrl i kliknij przycisk Odśwież,
  • Przytrzymaj Ctrl i kliknij F5,
  • Przytrzymaj Ctrl + Shift i kliknij R.

Pamięć podręczna to przydatna rzecz, ponieważ przyspiesza, gdy ktoś ponownie odwiedza Twoją witrynę, więc nie jest dobrą praktyką zmuszanie przeglądarki, aby nie korzystała z niej domyślnie.

Możesz rozważyć zmianę przeglądarki internetowej - zdecydowanie zalecamy Firefoksa, ponieważ jest dość szybki, bezpieczny, lepiej radzi sobie z pamięcią podręczną i ma kilka funkcji ochrony prywatności, których Chrome z natury nigdy nie wprowadzi.

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w obsłudze napisz lub zadzwoń

info@reklamaprosto.pl
+48 661122514

Powiązane materiały

Mobile: +48 661 122 514

E-mail: info@reklamaprosto.pl

Reklama PROSTO
ul. Traugutta 1/9
43-502 Czechowice-Dziedzice


Agencja reklamowa, brandingowa i interaktywna
- Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Katowice